Het bestuur 1996-1997 bestond destijds uit de volgende personen:

Voorzitter: Gijs Kellendonk

Secretaris: Jasper Peen

Penningmeester: Marc Laheij

Vice-voorzitter: Frank Brul

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG