Het bestuur 2004-2005 bestond destijds uit de volgende personen:

 

Voorzitter:                Mando Rotman

Secretaris:               Marijn Molenaar

Penningmeester:   David Bakker

Vice-voorzitter:       Jeroen Benjamins

v.l.n.r. Jeroen, Marijn, Mando en David

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG