Het bestuur 2002-2003 bestond destijds uit de volgende personen:

 

Voorzitter:                Wouter Hakvoort

Secretaris:               Arjan Lampe

Penningmeester:   Rolf van Huffelen

Vice-voorzitter:        Alexander van Amerongen

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG