Het bestuur 1998-1999 bestond destijds uit de volgende personen:

 

Voorzitter:                Stefan Knapen

Secretaris:               André Diphoorn

Penningmeester:   Toon Hardeman

Vice-voorzitter:        Gijs Kellendonk

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG