Sigaerendraeger

 

Sinds 1999 kent het O.D. de zogenaamde WAZIG Sigaerendraeger. Deze hoogwaardigheidsbekleder draagt zorg voor het aanwezig zijn van sigaeren tijdens WAZIG avonden en andere WAZIG activiteiten. Hiertoe houdt hij de administratie bij van het WAZIG-sigaerenfonds om de gemaakte kosten te verrekenen met de leden.

Om zijn functie te kunnen vervullen heeft de Sigaerendraeger twee WAZIG attributen in bruikleen, namelijk de WAZIG-Sigaerenkist en de WAZIG-Sigaerenketen.

 

 

 Gallerij der Sigaerendraegers:

 

Huidige sigaerendraeger Steijn Jonker

2014 - 2015 Stephan Haan

2012 - 2014 Emiel Lechevallier

2011 - 2012 Alex Trijselaar 

2010 - 2011 Mathieu Robroek

2008 - 2010 Remco Brantjes

2004 - 2008 Bart Durlinger

2003 - 2004 Joris Klinkhamer

2002 - 2003 Niels van den Berg 

2001 - 2002 Andre Diphoorn 

2000 - 2001 Toon Hardeman 

1999 - 2000 Jasper Peen 

 

De Candelier

Sinds 2004 kent het O.D. een tweede dignitarisschap; de Candelier. De functies van de Candelier omvatten het (her)aansteken van de door de Sigaerendraeger uitgereikte Sigaeren en het onder precaire omstandigheden instandhouden van het vlammende cederhout.                

 

Gallerij der Candelieren: 

Huidige candelier Victor Pedersen

2011-2015: John Boon

2006-2011: Jeroen Benjamins  

2004-2006: Leonard Raymakers 

       

Meer informatie over Sigaeren vindt u hier . <INSERT SIGAEREN LINK HERE>

 

Dignitaris bus

 

 Sinds 2008, het jaar dat de legendarische WAZIG-bus is aangeschaft, kent WAZIG een derde dignitaris, de dignitaris bus. Deze beheert en onderhoudt de bus zodat deze de komende jaren nog dienst zal kunnen doen om WAZIG mobiel te houden en acte de presence te geven bij diverse WAZIG activiteiten.

 

Gallerij der busdignitarissen: 

 

Huidige busdignitaris Jop Bruggeman

2020-2022     Jasper Fix

2017-2020     Victor Pedersen

2014-2017     Bram van de Weg

2010-2014     Guido Straathof 

2008 - 2010   Remco Brantjes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG