Sedert 3 september 1996 kent Onafhankelijk Dispuut WAZIG een bestuur. Onder de campagne "WAZIG Als Zodanig Is Geconstrueerd" maakten de leden de keuze om iets meer structuur aan de organisatie van het dispuut te geven. De besturen worden jaarlijks geconstitueerd na de jaarvergadering welke plaats vindt rond 1 oktober

 

Geheel volgens deze traditie en een zeer omvangrijk kiesstelsel treedt er dus elk jaar een nieuw bestuur aan. Elk bestuur bestaat uit vier personen die door WAZIG zeer geschikt zijn geacht om de per functie verschillende verantwoordelijkheden op zich te nemen.

Zo is de praeses het gezicht van WAZIG, de bindende factor in het bestuur en bovenal de kenner van al wat WAZIG is. De ab actis beschikt over een heel scala van administratieve en communicatieve vaardigheden die onmisbaar zijn in elk bestuur de quaestor is de bewaarder van de gelden van WAZIG. Daarnaast is de vice-praeses de officiële vliegende man, de persoon die alle bovenstaande taken (indien nodig) probleemloos kan overnemen

 

Het bestuur 2022-2023 is als volgt geconstitueerd:

Praeses: Nick Veerbeek

Vice-Praeses: Siem Buse

Ab Actis : Lars Willemsen

Quaestor: Jochem den Os

 

 

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG