Het Verhaal

 

In den beginne, was er niets. Enschede was een studentenstad, die nog uit de klei getrokken moest worden. We schrijven het jaar des Heren 1994, wanneer twaalf Jonge Goden elkaar vinden in de studie Werktuigbouwkunde aan de Universiteit Twente te Enschede. Was dit verrassend? Integendeel, het waren niet voor niets Jonge Goden. Tijdens de eerste veekeuring van het jaar hadden ze bijna allemaal gekozen voor de doegroepleiders van Kadmos, een herendispuut van Aegee, genoemd naar een Griekse held, hoe kon het anders? Hierop werd de doegroep 'We hebben twee kanten maar geen wieltjes' opgericht. De vraag waar deze naam op slaat zal waarschijnlijk nimmer beantwoord kunnen worden omdat dit nooit duidelijk is geweest. Het zij zo.

 

 

 

Na de introductieperiode begon het echte sufferen, een half jaar later had Henk ter Steege, de duistere god van de onderwereld, al verscheidene slachtoffers op zijn naam staan. Hij voerde een meedogenloze campagne om zoveel mogelijk jonge mensen te desillusioneren, zelf noemde hij dit 'projectonderwijs'. De Jonge Goden lieten zich echter niet uit het veld slaan en gingen een wekelijks bacchanaal aan ter versterking van hun saamhorigheid. Ook vonden zij gelijkgestemden uit andere projectgroepen om hun uitgedunde gelederen aan te vullen. De Jonge Goden waren inmiddels aangegroeid tot een twaalftal, te weten Stijn, Marco, Frans, Henk, Jeroen, Jan, Frank, Stefan, Marc, Wouter, Thomas en Cris.

 

 

 

En zo geschiedde het; de Jonge Goden hadden, als excuus om vergetelheid te zoeken in onverantwoord grote hoeveelheden drank, een bierproefavond georganiseerd. Op deze avond was het dat de grondslagen gelegd zijn voor de Onafhankelijke Jaarclub WAZIG. Onder de codenaam '228' ging men van start. Tijdens de eerste bijeenkomsten in het café met het boompje* is de eerste doelstelling bepaald; uitbreiding van het campusnetwerk, met bierleidingen. In afwachting van een helder moment van één van de Jonge Goden zijn ze vervolgens iedere twee weken op dinsdagavond het goddelijke Twentse gerstenat gaan vereren in het welbekende café met het boompje. Het was tijdens één van deze avonden, dat de naam WAZIG ontstond, ter aanduiding van het gezelschap Jonge Goden. W.A.Z.I.G. stond aanvankelijk voor Waarom Altijd Zoveel Interessant Gezeik, en al snel werd dit Wie Altijd Zuipt Is Geweldig.  Met deze naam en dit motto werd een krachtig fundament gelegd voor wat nog komen zou.

 

Onder het motto 'Na hoogmoed komt de val' gingen de WAZIGen rustig, maar voortvarend van start. Er werden enkele uitstapjes gemaakt, zoals een carnaval in Budel, en een viertal ging samen op vakantie.

 

 

 

Met hun eigen leuke introductie in herinnering, besloot WAZIG een groep kansrijke en veelbelovende nuldejaars werktuigbouwers onder haar hoede te nemen. Onder de naam 'Wazige Wieltjes' werd een doegroep opgeleid tot waardige studenten en ingeleid in het onbekende studentenleven. Tijdens deze introductie is voor de eerste keer het veelbesproken WAZIG-pineut-dispuit feest georganiseerd, waaraan later iedere generatie nog wel veel goede herinneringen zou kunnen blijven oprakelen. Bij deze eerste editie waren ook de traditionele elementen als door pyromanen gestookte kampvuren en bierestafettes al aanwezig. Ook het eindfeest bleek zeer vruchtbaar voor bepaalde personen, uiteraard gevoed door de nodige centimeters Grolsch. Het tijdens dit feest gevestigde centimeter-record heeft tot 1999 stand gehouden.

 

 

 

Een immer populair gebleken WAZIG activiteit is de Grolsch excursie. Vooral tijdens de beginjaren werd ieder seizoen een bezoek aan de Grolsch gebracht om het nieuwe seizoenbier door de kelen te laten stromen. Een andere reden om bier te laten stromen was het eerste Newton lustrumgala in de Hof van Eden*. Na een voorbereidend diner op de WBW bij Marc gaven vijf paren van WAZIG hier acte de presence. 29 september 1995

 

 

 

WAZIG kreeg langzaam meer gezicht. De eerste gele WAZIG bloezen waren een mijlpaal in de toen nog korte WAZIG geschiedenis. Vanaf toen liepen geregeld met WAZIG logo gekroonde studenten door het WB-gebouw. Dit was echter een begin van het vormende gezicht van WAZIG. Er kwam een vlag, waardoor het WAZIG logo op een waardige grootte aan de buitenwereld getoond kon worden. De eerste vlag, was net als de eerste bloezen, geel van kleur. Daarnaast was er in deze tijd reeds behoefte aan een das. Door vage contacten in de States kreeg WAZIG haar eerste dassen toegezonden. Hierop was een voorstelling van biermoleculen te zien. De das kreeg dan ook niet geheel onterecht de benaming 'bierdaes'.

 

 

 

Inmiddels was de donkere en gezellige maand december aangebroken. Tijd voor bezinning en bezatting middels een kerstdiner. Reeds in den beginne was 'veul voor weinig' het credo, en prefereerde WAZIG het nuttigen van het diner in Oriëntaalse sferen.

 

In februari 1996 bereikte WAZIG de respectabele leeftijd van één jaar. Daar de oprichtingsdatum niet meer precies te achterhalen was, kreeg het feest de naam 'WAZIG bestaat waarschijnlijk één jaar-feest. Calslaan 7-2 barstte uit haar voegen bij al dit feestgedruis. Ongeveer 110 gasten dronken een heerlijk biertje uit de eerste stenen WAZIG-pul. WAZIG was niet meer weg te denken in het Enschedese studentenleven.

 

 

 

Na deze grootse successen beseften de WAZIG-leden wat ze hadden gecreëerd en zagen dat WAZIG de oneindigheid in moest. Er werd dus besloten dat er nieuwe leden moesten komen om WAZIG onsterfelijk te maken. Hiertoe werden Gijs, Maarten en Jasper gevraagd mee te borrelen met WAZIG. Aangezien dit drietal uit een ander jaar kwam, diende de status van WAZIG te veranderen. Derhalve werd na een kortstondige periode WAZIG omgedoopt tot Onafhankelijk Dispuut.

 

 

*    Een in de tijd beroemd café, dat onder de naam 'Van Eijck' een populair studentencafé was

 

*    De 'Hof  van Eden' is ondertussen meer bekend onder de naam 'De Jaargetijden'.

 

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG