Een huldenswaerdig collegejaar behoeft een stijlvol momentje van reflectie, en wat is dan gepaster dan een grootsch banket onder de sterrenhemel met je Dispuutsvrienden. Elk jaar stelt WAZIG een tweetal topkoks aan die omstreeks juli het gebruik van etentjes net een paar tandjes hoger zetten en een tafel vol delicatessen neerzet, Hulde!

Terwijl iedereen zich aan de lekkernijen en drank laaft wordt het jaar geevalueerd en worden de fundamenten gelegd voor een immer succesvolle intro.

 

© Website van Onafhankelijk Dispuut WAZIG